Hodnocení portálu

Dobrý den,

Děkuji, že jste se rozhodli věnovat několik minut svého času pro vyplnění následujícího dotazníku. Informace, získané z tohoto dotazníku jsou pro mou diplomovou práci zásadní a bez nich by celý projekt neměl smysl.

Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?
Povinná odpověď

Jaký je Váš vztah k dějepisu (historii) ?
Povinná odpověď

Před návštěvou tohoto webu byly Vaše informace o první světové válce:
Povinná odpověď

Kolik nových informací o první světové válce Vám webový portál přinesl?
Povinná odpověď

Z hlediska zaměření portálu (pomoc žákům/učitelům při výuce dějepisu) jsou zdejší texty:
Povinná odpověď

Zdejší texty by jste ohodnotili kladně z důvodu (možno vybrat více odpovědí):
Povinná odpověď

Nejsilnější stránkou tohoto webu je:
Povinná odpověď

Největší slabinou webu je:
Povinná odpověď

Jak hodnotíte zdejší animace?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte zdejší zkušební testy?
Povinná odpověď

Jak často plánujete tento webový portál v budoucnu navštěvovat?
Povinná odpověď

Která část webu (pokud nějaká) podle Vás ještě potřebuje nejvíce práce?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Co Vám na tomto webu chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Váš věk?
Povinná odpověď

Kolik čistého času jste na tomto webu zhruba strávili?
Povinná odpověď