Powered by

Parkovanie na sídliskách: VANSOVEJ

Vážené dámy, vážení páni,


tak, ako každé mesto na Slovensku, aj Banská Bystrica eviduje rastúci počet áut, a tým aj zvyšovanie nárokov na parkovacie plochy. Parkovanie v centre mesta a na sídliskách už dávno nezodpovedá potrebám a autá zaberajú plochy, ktoré by mohli slúžiť na iné aktivity.

Mesto Banská Bystrica v záujme zlepšenia života na sídliskách hľadá možnosti, ako zvýšiť kvalitu prostredia a rozšíriť zelené plochy aj na sídliskách. Pre komplexnú revitalizáciu a humanizáciu obytného prostredia (vrátane základnej občianskej vybavenosti) je potrebné riešiť verejné priestory, zeleň a zároveň aj parkovanie. Je kľúčové identifikovať návyky a potreby obyvateľov sídlisk a poskytnúť predstavu o možných riešeniach.


Cieľom tohto dotazníka je zistiť, ako túto tému vidíte Vy, obyvatelia nášho mesta.


Výsledky dotazníkového prieskumu budú slúžiť ako podklad pre spracovanie dokumentácie v projekte Zelené sídliská zameraného na revitalizáciu okolia bytových domov. 


Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu,

Mesto Banská Bystrica

Spustiť dotazník