.

Italština s Martinou - dotazník spokojenosti

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Spokojenost studentů je u mě na prvním místě, proto velmi ocením Vaši zpětnou vazbu. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto se na Vás obracím s prosbou o maximální upřímnost.

ČÁST I.

1

Jak jste spokojen/a s výukou?

2

Jak jste spokojen/a s lektorovou přípravou a výběrem učebních materiálů?

3

Jak si s lektorem rozumíte osobnostně/charakterově?

4

Jak hodnotíte efektivitu výuky?

5

Jak hodnotíte náplň výuky?

6

Jak moc Vás výuka baví?

7

Jak hodnotíte online lekce po technologické stránce (zvuk, připojení)?

8

Jak hodnotíte práci lektora v online prostředí (sdílení obrazovky a souborů atd.)?


Spokojenost studentů je u mě na prvním místě, proto velmi ocením Vaši zpětnou vazbu. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto se na Vás obracím s prosbou o maximální upřímnost.

ČÁST II.

9

Je výuka dle Vašeho názoru systematická? (např. kontrola domácích úkolů, návaznost hodin)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Věnuje se lektor dostatečně opakování?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Doporučil/a byste výuku někomu ze svých známých?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Je atmosféra na lekcích přátelská a otevřená?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Uvítal/a byste skupinové lekce o 2-5 lidech?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Spokojenost studentů je u mě na prvním místě, proto velmi ocením Vaši zpětnou vazbu. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto se na Vás obracím s prosbou o maximální upřímnost.

ČÁST III.

14

Co by Vás přimělo k opuštění lekcí IJ?

15

Jste spokojen/a s intenzitou výuky (např. 1 x týdně)?

16

Máte jakékoli další postřehy týkající se výuky?

Děkuji Vám, že jste věnoval/a čas tomuto dotazníku a pomohl/a mi ve zkvalitňování výuky! :)