.

Godsdienstonderwijs

Beste collega,

Voor een opdracht voor school doe ik onderzoek naar het godsdienstonderwijs binnen de school. Een aantal vragen over welke plek het godsdienstonderwijs inneemt.


Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!

Groetjes Emma

Beveiligd
Godsdienstonderwijs
1

Aan welke groep geeft u les?

Kies één antwoord
2

Weet u wat er beschreven staat in de missie + visie van de school?

3

Geef een korte beschrijving van de missie + visie van de school rondom godsdienstonderwijs

Beschrijf wat u denkt te weten wat erin staat
4

Hoe vind u dat het godsdienstonderwijs terug komt in de school?

1 ster is heel weinig, 10 sterren is heel goed
question image
5

Op welke manieren komt het godsdienstonderwijs dan terug?

Toelichting op de vorige vraag.
6

Past de uitstraling van de school bij waar we voor staan? Licht toe.

7

Welke middelen/materialen gebruikt u bij het geven/voorbereiden van een Bijbelverhaal?

8

Op welke manier zorgt u voor de kwaliteit van het godsdienstonderwijs?

Is het duidelijk welke richtlijnen er zijn voor bronnen die gebruikt mogen/kunnen worden?
9

Op welke manieren probeert u de Bijbelse boodschap zo dicht mogelijk bij de kinderen te brengen?

Mag ook breder getrokken worden naar andere vakken.
10

Wat zou een schoolbreed verbeterpunt kunnen zijn op het gebied van godsdienstonderwijs?

11

Hoe zou dit verbeterpunt vorm gegeven kunnen worden?

12

Eventueel een opmerking of quote wat u wilt delen...