.

Onderzoek Abortus

Beste lezer, 

  

Als studenten aan het hbo, voeren wij als onderdeel van onze studie een onderzoek uit naar de meningen over abortus. Uw deelname aan deze enquête is volledig anoniem en de verzamelde gegevens worden uitsluitend voor academische doeleinden gebruikt. 

 

We vragen slechts 3 minuten van uw tijd. De vragen worden beantwoord aan de hand van een Likertschaal. Waarbij 5 helemaal mee eens is en 1 helemaal mee oneens. Als u geneigd bent om 'neutraal' te kiezen, vragen wij u vriendelijk om te kiezen voor waar u net meer of minder mee eens bent. 

  

Uw eerlijke antwoorden zijn van onschatbare waarde voor ons onderzoek. 

  

Bedankt voor uw deelname. 

  


Beveiligd
1

Wat is uw geslacht?

2

Wat is uw leeftijd?

3

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortus is moord":

Kies één of meer antwoorden
4

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Verlate anticonceptie":

Kies één of meer antwoorden
5

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortus vanwege chemotherapie tijdens de zwangerschap is acceptabel:

Kies één of meer antwoorden
6

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortus vanwege een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is acceptabel":

Kies één of meer antwoorden
7

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortus vanwege verkrachting is acceptabel":

Kies één of meer antwoorden
8

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Het is ethisch acceptabel om abortus te plegen":

Kies één of meer antwoorden
9

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Toegang tot abortus moet voor iedereen beschikbaar zijn":

Kies één of meer antwoorden
10

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortuswetgeving zou strenger moeten zijn":

Kies één of meer antwoorden
11

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Ouders hebben een morele verantwoordelijkheid om een ongewenste zwangerschap uit te dragen":

Kies één of meer antwoorden
12

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "Abortus wordt vaak onterecht gestigmatiseerd in de samenleving":

Kies één of meer antwoorden