Strategický plán obce Kameničky

Vážení spoluobčané,

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity v rámci tvorby strategického plánu obce na období let 2024-2030. Strategický plán je základním dokumentem pro směřování a rozvoj naší obce a právě Vy máte v tuto chvíli příležitost k tomuto směřování svým názorem přispět.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat také v tištěné podobě na obecním úřadě. Akceptovány budou dotazníky odevzdané nejpozději do pondělí 22. 4. 2024.

Děkujeme!

Spustit dotazník teď