Dotazník

Vážená pani, vážený pán, moje meno je Ľubomíra Greculová, som študentkou druhého ročníka vyššieho odborného štúdia v odbore Diplomovaná všeobecná sestra na SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého analýzu využijem pri písaní diplomovej práce. Dotazník je zameraný na pacientov, ktorí absolvovali operačný zákrok Totálna endoprotéza kolenného kĺbu. Je anonymný a odpovede budú využité výlučne na študijné účely. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 minút.


Ľubomíra Greculová, Slovenskej jednoty 44, 040 01 Košice


Za Vašu ochotu a čas Vám ďakujem.

Spustiť dotazník