.

Activiteiten KOG

Voor het vak organisatie- en kwaliteitsmanagement heb ik de opdracht gekregen om een enquête uit te zetten binnen het team. De enquête gaat over de activiteiten op KOG.

De resultaten verwerk ik in een kort verslag. Het invullen is anoniem.

Bedankt alvast!

Beveiligd
1

Op een schaal van 1 t/m 5, hoe passend bij de behoefte van de jongeren zijn de activiteiten die we doen?

2

Hoe belangrijk vind je het dat activiteiten aansluiten op de individuele interesses van de jongeren?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe vaak moeten er excursies of rondleidingen voor de jongeren georganiseerd worden?

Kies één of meer antwoorden
4

Vind je dat de jongeren betrokken zijn bij de activiteiten/werkzaamheden?

Kies één of meer antwoorden
5

Hoe kunnen we de jongeren meer motiveren om mee te doen met een activiteit?

Kies één of meer antwoorden
6

Welke activiteiten zouden er van jou meer mogen zijn?

Kies één of meer antwoorden
7

Welke leergerichte activiteit zou volgens jou het meest effectief voor de jongeren zijn?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe vaak bekijk je de doelen van de jongeren?

Kies één of meer antwoorden
9

Welke hulpbronnen of ondersteuning heb je nodig bij het organiseren van activiteiten?

Kies één of meer antwoorden
10

Wat zijn volgens jou activiteiten die na middagpauze (14:30-15:00) nog kunnen worden opgepakt?