Wywiad z logopedą

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety z niezbędnymi danymi demograficznymi dopełniającymi wywiad przeprowadzany w celu badań do pracy dyplomowej ,,Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w gabinecie logopedy".


Wszystkie informacje są zbierane tylko i wyłącznie w celach naukowych.


Serdecznie dziękujemy.

Rozpocznij ankietę teraz