Dôsledky pandemických opatrení

Vážená dáma, vážený pán,


dobrý pracovný výkon ovplyvňuje viacero faktorov. Jedným z nich sú aj pracovné podmienky. Obdobie pandémie COVID-19 narušílo zabehnuté pracovné podmienky a pracovný režim. Zavedené opatrenia mali byť konštruktívne a účinné. Aké sú Vaše skúsenosti?

Som študentom Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka zameraného na pandemické opatrenia a ich dôsledky. Výsledky budú využité výlučne na výskumné účely.

Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie Vám zaberie cca 10 minút.

Ak súhlasíte s účasťou na výskume, prosím Vás o pravdivé odpovede na jednotlivé otázky.


Ďakujem za Váš čas a spoluprácu.

Spustiť dotazník