Anketa parkování

Vážení obyvatelé Radotína,

v rámci našeho neustálého úsilí o zlepšování kvality života v Radotíně bychom rádi pochopili vaše potřeby, návyky a zkušenosti s parkováním ve vaší oblasti. Cílem této ankety je získat přehled o tom, jak obyvatelé naší obce parkují svá vozidla, kolik vozidel vlastní a jaké jsou vaše preference a názory ohledně případného zavedení parkovacích zón.

Informace získané z této ankety nám umožní do budoucna lépe řešit parkovací situaci. Chceme zjistit, zda vedle exponovaných míst především v centrální části Radotína existují další oblasti, kde je podle vašich postřehů parkování zvláště obtížné, a především identifikovat časy, kdy jsou parkovací místa nejvíce vytížená.

Získané údaje nám také pomohou při plánování a vylepšení parkovací infrastruktury, abychom lépe vyhověli potřebám všech obyvatel.

Vaše názory nám zároveň poskytnou cenný vhled do toho, zda by zavedení parkovacích zón bylo pro naši komunitu přínosem, a pomohou nám při rozhodování o nejlepším způsobu implementace.

Jsme si vědomi, že parkování může být citlivé téma, a proto chceme zajistit, že každý krok, který podnikneme, bude v nejlepším zájmu naší komunity jako celku, respektive její většiny. Vaše účast v této anketě je dobrovolná, ale velmi ceněná, protože nám poskytne klíčové informace potřebné k poučenému rozhodování.

Anketu je možné vyplnit do konce dubna.

Děkujeme vám za váš čas a za to, že se podílíte na formování budoucnosti Radotína. Společně pracujeme na tom, abychom Radotín učinili ještě lepším místem pro život.

S úctou

Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16 (Radotín)


Spustit dotazník