Postawy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego wobec potencjału edukacyjnego sztuki współczesnej.

Szanowni Nauczyciele!


Jestem studentką piątego roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej postaw nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego wobec potencjału edukacyjnego sztuki współczesnej.


Narzędzie składa się z czterech części. W pierwszej z nich zostaną Państwo poproszeni o wskazanie podstawowych informacji o sobie (metryczka), takich jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Druga część składa się ze 18 pojęć gdzie zadaniem będzie ułożenia ich pod względem ważności dla Państwa . W trzeciej części zostaną Państwo poproszeni o odpowiedzenie na pytania do 10 dzieł sztuki współczesnej. W ostatniej części zostaną Państwo poproszeni o ocenienie 12 stwierdzeń na skali.


Całkowity czas badania wynosi około 20 minut. Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędów i nieścisłości w odpowiedziach zaleca się wypełnienie całego arkusza jednorazowo, bez przerw.


Badanie jest całkowicie anonimowe. Zebrane dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych.


Dziękuję Państwu za zaangażowanie i poświęcony czas!

Weronika Włodek

Rozpocznij ankietę teraz