.

Specyfika wykonywania zawodu policjanta a trudności w relacji partnerskiej

Szanowni Państwo,

Jestem studentką kierunku psychologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Do pracy dyplomowej przeprowadzam badanie dotyczące wpływu wykonywania zawodu policjanta na relację partnerską, ze szczególnym zwróceniem  na występujące w niej trudności. 

Poniższe badanie, do którego chciałabym Państwa zaprosić skierowane jest do osób pozostających w związku partnerskim z policjantem lub policjantką. Odpowiedzi na pytania są anonimowe i służą wyłącznie do celów naukowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować 

Zabezpieczony
1

Proszę wskazać płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Proszę określić sytuację stażu związku w odniesieniu do pracy Pani partnera/Pana partnerki.

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy uważa Pani/Pan, że miała/miał wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu przez Pani partnera/Pana partnerkę?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Proszę określić staż pracy Pan partnera/Pana partnerki:

Wybierz jedną odpowiedź
5

W jakim korpusie aktualnie służy bądź jako ostatnim służył Pani partner/Pana partnerka?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jaki aktualnie jest staż Państwa związku? (Uwzględniając związek przed zawarciem małżeństwa jeżeli, w jakim Państwo jesteście.)

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy praca, jaką Pan/Pani wykonuje ma związek z policją?

Wybierz jedną odpowiedź
8

W jakim systemie pracuje Pani partner/Pana partnerka?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: UWAŻAM, ŻE DLA MOJEGO PARNTERA/MOJEJ PARTNERKI PRACA W POLICJI JEST WAŻNIEJSZA, OD PRACY, KTÓRĄ JA WYKONUJĘ.

Wybierz jedną odpowiedź
10

Proszę wybierać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: PRZEZ PRACĘ MOJEGO PARTNERA/MOJEJ PARTNERKI CZUJĘ OSAMOTNIENIE.

Wybierz jedną odpowiedź
11

Ile godzin tygodniowo Pani partner/ Pana partnerka poświęca dla Waszej rodziny?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: RAZEM Z PARTNEREM ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY i WSPÓLNIE PODEJMUJEMY DECYZJĘ.

Wybierz jedną odpowiedź
13

Proszę określić na skali od 1 do 5 częstotliwość sytuacji, który aktualnie dotyczy Państwa związku, przy czym 0 oznacza brak występowania sytuacji, a 5 bardzo częste występowanie sytuacji.

Przydziel 0.05 punktów
W NASZYM ZWIĄZKU ISTNIEJĄ KONFLIKTY
0
0
5
KONFLIKTY W NASZYM ZWIĄZKU DOTYCZĄ PRACY W POLICJI
0
0
5
14

Proszę wybierać powód, którego najczęściej dotyczą konflikty w Państwa związku.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Które z poniższych obciążeń wynikających z pracy w policji ma Pani/Pana zdaniem największe znaczenie dla Państwa związku?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Proszę wybierać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: PRACA W POLICJI STAŁA SIĘ PRZESZKODĄ W REALIZACJI MOICH WŁASNYCH CELÓW NP. ASPIRACJI ZAWODOWYCH

Wybierz jedną odpowiedź
17

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: ROZUMIEM, ŻE PRACA W POLICJI WYMAGA OD MOJEGO PARTNERA/MOJEJ PARTNERKI POŚWIĘCEŃ, TAKŻE NARAŻENIA ŻYCIA.

Wybierz jedną odpowiedź
18

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: OKAZUJĘ WYROZUMIAŁOŚĆ WOBEC MOJEGO PARTNERA/MOJEJ PARTNERKI, KIEDY INFORMUJE MNIE O TYM, ŻE MUSI ZOSTAĆ DŁUŻEJ W PRACY.

Wybierz jedną odpowiedź
19

23. Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: MÓJ PARTNER/MOJA PARTNERKA PRZENOSI PROBLEMY Z PRACY DO DOMU.

Wybierz jedną odpowiedź
20

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: CZUJĘ LĘK O MOJEGO PARTNERA/MOJĄ PATTNERKĘ, PONIEWAŻ OBAWIAM SIĘ O NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRACĄ W POLICJI.

Wybierz jedną odpowiedź
21

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: PRZEZ PRACĘ MOJEGO PARTNERA/MOJEJ PARTERKI JA TAKŻE ODCZUWAM NIEPOKÓJ O SIEBIE.

Wybierz jedną odpowiedź
22

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: PRZEZ PRACĘ W POLICJI MÓJ PARTNER/MOJA PARTNERKA NIE MA DLA MNIE CZASU.

Wybierz jedną odpowiedź
23

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: W NASZYM DOMU WYCZUWALNE JEST NAPIĘCIE SPOWODOWANE PRACĄ MOJEGO PARTNERA/MOJEJ PARTNERKI.

Wybierz jedną odpowiedź
24

28. Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: W NASZEJ RELACJI MÓJ PARTNER/ MOJA PARTNERKA ZNACZĄCO DOMINUJE. KOMUNIKUJE SIĘ ZE MNĄ W SPOSÓB ROZKAZUJĄCY.

Wybierz jedną odpowiedź
25

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: MÓJ PARTNER/MOJA PARTNERKA MA TRUDNOŚCI W MÓWIENIU O SWOICH PROBLEMACH.

Wybierz jedną odpowiedź
26

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: MÓJ PARTNER MA TRUDNOŚĆ W OKAZYWANIU EMOCJI, UJAWNIANIU TEGO, CO CZUJE.

Wybierz jedną odpowiedź
27

Proszę wybrać stwierdzenie spośród pięciu możliwości, które najbardziej dotyczy Państwa relacji w kwestii: PRZEZ PRACĘ MÓJ/PARTNER MOJA PARTNERKA NIE UCZESTNICZY W WAŻNYCH WYDARZENIACH Z NASZEGO ŻYCIA.

Wybierz jedną odpowiedź