Úrazy v športe

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý sa zaoberá úrazmi, dotazník je dobrovoľný a anonýmny. 

Spustiť dotazník