Wdrożenie działań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami: KADRA


Dzień dobry, 

 

Uczelnia Korczaka przygotowuje się do wdrożenia działań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Działania miałyby dotyczyć zarówno studentów/słuchaczy, jak i kadry naszej Uczelni. Chcemy stać się uczelnią dostępną dla każdej osoby. 

 

Do osób ze szczególnymi potrzebami zalicza się m.in. osoby: 

- na wózkach/poruszające się o kulach/o ograniczonej możliwości poruszania się, 

- niewidome/niedowidzące, 

- głuche/słabosłyszące, 

- głuchoniewidome, 

- z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, 

- starsze, 

- osłabione chorobami, 

- kobiety w ciąży, 

- z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, 

- mające trudności w komunikowaniu się, 

- o nietypowym wzroście. 

 

Przyjmujemy definicję osoby z niepełnosprawnością zgodnie z zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in., że OzN nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności/dokumentu równorzędnego, a także, że wśród osób z niepełnosprawnością znajdują się: 

osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysleksja), osoby w spektrum autyzmu itd. 

 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej, ankiety. Wnioski wynikające z ankiety będą wykorzystane do opracowania zakresu działań, które są najpilniejsze do wdrożenia w naszej Uczelni. 

 

Dział Projektów Strategicznych i Rozwoju 


Rozpocznij ankietę teraz