DOTAZNÍK: Liekový odpad z domácností

AHOJ RESPONDENTI

Prosím, nájdi si pár minút z tvôjho dňa a pomôž mi zozbierať potrebné informácie pre bakalársku prácu. Prostredníctvom tvojich odpovedí budem zisťovať mieru povedomia spoločnosti o narábaní s exspirovanými liekmi.

Dotazník je anonymný a zaberie najviac 5 minút. Aby bol tento výskum efektívny, musí byť, čo najkonkrétnejší. Preto ťa prosím, starostlivo si prejdi každú otázku a pravdivo na ňu odpovedz. 


Spustiť dotazník