.

Hospoda

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste muž nebo žena

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kolik je Vám let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak často navštěvujete podniky jako je např. Hospoda?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Stýkáte se rádi s lidmi ve společnosti?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Dbáte na hygienu podniku?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak vnímáte přístup zaměstnanců k zákazníkům?

Vyberte jednu odpověď