Opieka nad pacjentem z nowotworem jelita grubego

Szanowni Państwo,

Jestem studentką Pielęgniarstwa II stopnia na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

Zwracam się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej wiedzy Pielęgniarek i Pielęgniarzy na temat opieki nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter badawczy. Zebrane wyniki zostaną użyte w mojej pracy magisterskiej wyłącznie do celów naukowych. 

Dziękuję za poświęcony mi czas.

Małgorzata Zaręba

Rozpocznij ankietę teraz