.

Dotazník na pozici technik

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak dlouho jste pracoval jako technik?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vaší pracovní historii.
2

Jak hodnotíte vaši spokojenost s pracovním prostředím?

Ohodnoťte svoji spokojenost s pracovním prostředím na stupnici od 1-10.
3

Jaký je váš názor na technickou podporu poskytovanou firmou?

Popište svůj názor na technickou podporu ve firmě.
4

Jak často se setkáváte s obtížemi při práci?

Vyjádřete frekvenci, se kterou se setkáváte s obtížemi při vaší práci.
5

Jaký je váš oblíbený nástroj či technologie ve vašem pracovním prostředí?

Uveďte název nejoblíbenějšího nástroje či technologie, kterou v práci používáte.
6

Jak byste hodnotili vaši produktivitu na pracovišti?

Ohodnoťte svoji produktivitu na stupnici od 1-10.
7

Jak často se účastníte školení nebo kurzů zaměřených na vaši pracovní oblast?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vaší účasti na školeních.
8

Kolik času věnujete osobnímu rozvoji nebo sebevzdělávání týdně?

Odhadněte, kolik hodin týdně věnujete osobnímu rozvoji nebo sebevzdělávání.
9

Která část vaší práce vás nejvíce baví?

Popište, jaká část vaší práce vás nejvíce motivuje nebo baví.
10

Jak často komunikujete se svými kolegy o pracovních záležitostech?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá frekvenci vaší komunikace s kolegy o pracovních záležitostech.