UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

"Studiuj w Katowicach" - ankieta adresowana do rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Urząd Miasta Katowice; Rynek 13; 40-003 Katowice; tel. 32 2593-853 fax. 32 2537-423

STUDIUJ W KATOWICACH

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta w Katowicach prowadzi badania, których celem jest poznanie planów edukacyjnych młodzieży ze szkół katowickich. Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie rodziców uczniów drugich i trzecich klas liceum oraz trzecich i czwartych klas technikum. Dzięki badaniu uzyskamy cenne informacje, które mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w mieście.

Wypełnienie ankiety zajmie Panu(i) nie więcej niż 10 minut. Prosimy o uważne czytanie pytań i stosowanie się do zawartych w nich instrukcji. Pytania kwestionariuszowe dotyczą tego dziecka/dzieci, które uczęszcza/uczęszczają do drugiej lub trzeciej klasy liceum oraz trzeciej lub czwartej klasy technikum.

Dziękujemy za udział w badaniu