.

Průzkum způsobu náměrů nemovitosti a získávání leadů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký způsob nákupu leadů preferujete?

Vyberte jeden z následujících způsobů nákupu leadů.
2

Jak byste hodnotili efektivitu vašeho nejúspěšnějšího marketingového kanálu?

Hodnoťte efektivitu od 1 hvězdičky (nejméně efektivní) po 10 hvězdiček (nejefektivnější).
3

Prosím, popište vaši nejnovější marketingovou kampaň.

Popište stručně vaši nejnovější marketingovou kampaň.
4

Jaký druh obsahu vám přináší nejvíce kvalitních leadů?

Vyberte typ obsahu, který vám přináší nejkvalitnější leady.
5

Jak často aktualizujete své kontaktní databáze?

Zadejte frekvenci aktualizace vašich kontaktních databází.
6

Které sociální sítě nejvíce využíváte pro marketing vaší realitní agentury?

Vyberte sociální sítě, které nejvíce využíváte pro marketing vaší realitní agentury.
7

Kolik procent vašich leadů konvertujete do zákazníků?

Uveďte procentuální hodnotu konverze vašich leadů na zákazníky.
8

Jakou metriku považujete za nejdůležitější při sledování úspěšnosti vašeho marketingu?

Vyberte jednu metriku, kterou považujete za nejdůležitější při sledování úspěšnosti vašeho marketingu.
9

Jak dlouho obvykle trvá, než lead projeví zájem o konkrétní nemovitost?

Uveďte časovou délku, kterou považujete za průměrnou dobu od návštěvy nebo kontaktu s leadem do jeho projevu zájmu o konkrétní nemovitost.
10

Jak hodnotíte kvalitu leadů, které získáváte prostřednictvím online formulářů na webu?

Hodnoťte kvalitu leadů od 1 (nejhorší) po 5 (nejlepší).