.

1. rok ve škole

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Hodnocení CJL
1

Do školy chodím:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Školu hodnotím, známky jako ve škole (1 nejlépe, 5 nejhůř):

Vyberte jednu odpověď
3

Předmět CJL mě:

Vyberte jednu odpověď
4

Uveďte, v čem jste v hodinách CJL dobrý (-á):

5

Uveďte, co Vás během školního roku nejvíce překvapilo, ohromilo, zaujalo.

6

V čem byly hodiny pro Vás největším zklamáním?

7

Je něco, co byste se chtěl(-a) v příštím roce naučit, dozvědět?

8

Co by se mělo v hodinách CJL změnit, aby Vás bavil předmět jako takový?

9

Hodiny bych jako celek oznámkoval(-a) známkou:

Vyberte jednu odpověď