Sociálne siete a ich vplyv na človeka

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka pre našu prácu na SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) na tému Sociálne siete a ich vplyv na človeka. Pozorne si prečítajte otázky, odpovede musia byť pravdivé a vyplnené samostatne. Dotazník je anonymný. 


Ďakujeme Vám za vyplnenie nášho dotazníka.

Spustiť dotazník