.

Ankieta mgr

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Proszę podać płeć


2

Proszę podać wiek

3

Proszę podać stan cywilny

4

Proszę podać poziom wykształcenia

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak często bierze Pan/i udział w imprezach masowych?

Wybierz jedną odpowiedź
6

W jakich rodzajach imprez najczęściej Pan/i uczestniczy?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jakie czynniki sprawiają że na imprezach masowych czuje się Pan/i bezpiecznie?

8

Czuje się Pan/-i bezpieczniej, gdy duża impreza jest:

Wybierz jedną odpowiedź
9

Co budzi Pana/-i obawy podczas uczestnictwa w imprezie masowej?

10

Czy uważa Pan/-i, że jako uczestnik imprezy masowej ma Pan/-i realny wpływ na bezpieczeństwo swoje lub innych?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy kiedykolwiek był/-a Pan/i świadkiem agresji podcczas imprezy masowej?

Wybierz jedną odpowiedź
12

12. Podczas jakiej imprezy masowej najczęściej był/-a Pan/-i świadkiem agresji?

13

Co według Pana/i wpływa na rozwój agresji wśród uczestników imprezy masowej? (np. nadmierne spożywanie alkoholu)

14

Czy przed wejściem na teren imprezy, zapoznaje się Pan/-i z drogami ewakuacyjnymi?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy posiada Pan/-i ukończony kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej?

Wybierz jedną odpowiedź