.

Dotazník o spokojnosti so strednou školou

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako hodnotíte kvalitu vzdelávania na vašej škole?

Vyberte jednu z možností.
2

Aké je vaše celkové hodnotenie školy na stupnici od 1 do 10?

Vyberte zodpovedajúci počet hviezdičiek.
3

Ak áno, aké konkrétne aspekty spôsobujú vašu spokojnosť resp. nespokojnosť?

Napíšte svoju odpoveď dole.
4

Aké je vaše hodnotenie spolupráce s učiteľmi?

Vyberte jednu z možností.
5

Sú vaše školské zariadenia moderné a primerané potrebám študentov?

Vyberte jednu z možností.
6

Aké hodnotenie by ste dali podmienkam učenia na vašej škole?

Vyberte jednu z možností.
7

Ako hodnotíte dostupnosť študijných materiálov?

Vyberte jednu z možností.
8

Ako by ste zhodnotili komunikáciu medzi školou a rodičmi žiakov?

Vyberte jednu z možností.
9

Aké je vaše hodnotenie množstvu domácich úloh?

Vyberte jednu z možností.
10

Aké je vaše celkové hodnotenie školy z hľadiska sociálneho prostredia?

Vyberte zodpovedajúci počet hviezdičiek.