.

Jongeren schulden

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Jongeren schulden
1

Heeft u schulden?

Selecteer of u momenteel schulden heeft.
2

Hoe erg ervaart u uw schulden?

Geef een beoordeling van 1 tot 10, waarbij 1 'niet erg' is en 10 'zeer ernstig'.
3

Hoe vaak denkt u aan uw schulden?

Geef aan hoe vaak u aan uw schulden denkt op een schaal van 1 tot 5.
4

Bent u zich bewust van mogelijkheden om uw schulden af te lossen?

Selecteer of u bekend bent met mogelijke manieren om uw schulden af te betalen.
5

Voelt u zich gestrest door uw schulden?

Geef aan in hoeverre uw schulden stress veroorzaken op een schaal van 1 tot 10.
6

Heeft u professionele hulp gezocht voor uw schulden?

Selecteer of u professionele hulp heeft ingeroepen voor uw schulden.
7

Hoe lang heeft u al schulden?

Geef aan hoelang u al kampt met schulden.
8

Hoe tevreden bent u over uw financiële situatie?

Geef een beoordeling van 1 tot 10, waarbij 1 'niet tevreden' is en 10 'zeer tevreden'.