.

Liedlijst op de basisschool

Beste leerkracht van de Wittenbergschool,

Zou u alstublieft een paar minuten tijd willen vrijmaken om de volgende enquête in te vullen? 

Met vriendelijke groet, 

Joanne Jansen & Mariëlle Janssen

(Pabo 2, Driestar-hogeschool)

Beveiligd
1

Weet u van het bestaan van de liedlijst op school?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is volgens u de Bijbelse visie op de omgang met muziek op de basisschool?

Beschrijf in enkele zinnen.
3

Paulus schrijft in 1 Korinthe 10:31: ‘Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.’ Bent u van mening dat dit ook voor muziek geldt?

Geef u mening in enkele zinnen.
4

Bent u van mening dat een liedlijst nodig is, naast een gesloten toelatingsbeleid?

Geef u mening in enkele zinnen.
5

Als u iets wilt zingen dat niet in de liedlijst staat, overlegt u dit dan met andere collega's of maakt u deze beslissing zelf?

Geef u mening in enkele zinnen.