Vzdělávání na Přešticku/Blovicku

Vážení pedagogové,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k vyhodnocení aktivit realizovaných na Přešticku a Blovicku v rámci projektu "Místní akční plán vzdělávání" (dále jen MAP).

Projekt MAP realizuje MAS Aktivios od roku 2016 a jeho cílem je podpora zlepšení vzdělávání dětí a žáků na Přešticku a Blovicku. V rámci projektu probíhají v území mimo jiné vzdělávací semináře pro pedagogy, setkávání vedení škol, tematicky zaměřené pracovní skupiny (např. čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ...), vzdělávací akce přímo pro žáky, půjčovna pomůcek a vybavení a další. Seznam proběhlých aktivit viz: https://www.mas-aktivios.cz/map-iii-map-ii/aktivity-pro-vas/probehlo/

Dotazník je anonymní a je součástí externí evaluace dopadů projektu MAP na rozvoj vzdělávání v území.

Spustit dotazník teď