FISSAC Living Lab Česká Republika

Dobrý den,

dotazník, který se k Vám nyní dostává k rukám byl připraven společností FÉNIX TNT s.r.o., která se podílí na výzkumných a inovačních projektech financovaných Evropskou komisí a má dlouholeté zkušenosti s přípravou komplexních podnikových a komercializačních plánů pro inovace v odvětví stavebnictví. V aktuální době vystupuje společnost FÉNIX TNT jako partner ve více projektech financovaných programem Horizont 2020.

Jedním z projektů je i projekt FISSAC (www.fissacproject.eu), jehož cílem je podpora průmyslové symbiózy pro průmysl udržitelných zdrojů napříč hodnotovým řetězcem stavebního průmyslu.

Součástí projektu FISSAC je i účast a propojení zainteresovaných stran ze všech úrovní stavebního a demoličního hodnotového řetězce. Pro zajištění tohoto účelu bylo v rámci projektu zřízeno několik živých laboratoří (z angl. Living Lab), které slouží pro zkoumání smyslu, prototypování, ověřování a vylepšování komplexních řešení ve vícečetném vyvíjejícím se kontextu reálného života.

Tento dotazník má sloužit k identifikaci příležitostí souvisejících s průmyslovou symbiózou v rámci regionálního působení a my bychom Vás tímto rádi požádali o jeho vyplnění.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut.

Děkujeme za Váš čas.

FÉNIX TNT s.r.o.

Spustit dotazník