.

Spätná väzba k práci školského podporného tímu - žiaci

Milí žiaci,

zaujíma nás váš názor. Preto vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nám pomôže viac sa zamerať na to, čo potrebujete, aby sa vám v škole lepšie učilo. 

Ďakujeme.


Za školský podporný tím

Mgr. Katarína Knapová

školský špeciálny pedagóg

Zabezpečené
1

Trieda/ročník

2

Ako sa cítiš, keď je na vyučovacej hodine prítomný pri tebe pedagogický asistent?

3

Čo ti pomáhalo počas vyučovacích hodín? (možnosť výberu viacerých odpovedí)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Na ktorých predmetoch by si potreboval/a pomoc pedagogického asistenta?

5

Priestor pre odkaz pre nás.