Powered by

Hart van Beinum Een nieuw centrum voor Beinum

Geachte heer / mevrouw,


Het centrum van Beinum wordt verbouwd. Er zijn enkele eerste schetsen. U kunt uw mening geven in de enquête. Fijn dat u hiervoor de tijd neemt. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. U krijgt drie filmpjes te zien en we stellen enkele vragen. Uw antwoorden worden aan de ontwerper gegeven. Hij maakt het definitieve ontwerp voor het centrum van Beinum.Deelname is anoniem. Niemand krijgt te horen welke antwoorden van u komen. U mag altijd stoppen met invullen. 


Als u vragen hebt over de enquête of het plan Hart van Beinum, dan kunt u die hier stellen.


Met vriendelijke groet,

namens de Projectgroep Hart van Beinum

Harm Schuiling


Enquête starten