Vnímání destinací cestovního ruchu na území Plzeňského kraje

Dobrý den,


věnujte prosím 10 minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je součástí projektu zadaného Plzeňským krajem "Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje".


Dotazníkové šetření vychází ze skutečnosti, že Plzeňský kraj je jedním ze tří krajů České republiky (Ústecký, Liberecký, Plzeňský), které nemají zřízenou krajskou organizaci destinačního managementu a řízení cestovního ruchu se tak odehrává na úrovni oblastních a lokálních organizací destinačního managementu.


Otázky se týkají managementu destinace Plzeňského kraje a jeho jednotlivých

oblastních a lokálních destinací. Dotazníkové šetření se na základě zadání zadavatele netýká statutárního města Plzně. Stejně tak nejsou součástí průzkumu některé další oblasti či lokality, které mají atributy destinace cestovního ruchu, jakými jsou např. Šumava, Postřelí nebo Chodsko.


Předem děkujeme za vyplnění dotazníku, a to nejpozději do úterý 28. 11. 2023.


Za řešitelský týmIng. Petr Studnička, PhD.

vedoucí katedry hotelnictví hotelnictví

pověřený vedením katedry cestovního ruchu

University College Prague

Spustit dotazník teď