Interakčný štýl učiteľa

Milý respondenti,

rada by som Vás oslovila s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou empirického výskumu realizovaného v rámci mojej diplomovej práce. Dotazník je anonymný. Za vašu námahu, čas a pravdivé odpovede vopred ďakujem. 

Spustiť dotazník