UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ślub i wesele - organizacja i obrzędowość wydarzenia

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej krótkiej ankiety dotyczącej organizacji Państwa ślubu oraz wesela i realizacji tradycyjnych obrzędów. Kwestionariusz składa się w większości z pytań zamkniętych, a jego wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż trzy minuty. Ankieta skierowana jest do osób, które w ciągu ostatnich kilku lat (maksymalnie do 5) na terenie Polski wstąpiły w związek małżeński (cywilny lub kościelny) i zorganizowały wesele.

Badanie zostało przygotowane na potrzeby pracy magisterskiej i jest całkowicie anonimowe. Proszę o zgodne z prawdą odpowiedzi.

Z góry dziękuję za wypełnienie kwestionariusza.

Wiek respondenta/respondentki w momencie ślubu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj ślubu Państwo zawarli?
Wymagana odpowiedź

Jak duże przyjęcie weselne Państwo zorganizowali?
Wymagana odpowiedź

Czy w momencie podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa był/a Pan/i finansowo niezależny/a od rodziców? (stała praca, własne oszczędności)
Wymagana odpowiedź

Czy rodzice narzeczonych finansowo wspomogli organizację wesela?
Wymagana odpowiedź

Jeśli rodzice całkowicie lub częściowo sfinansowali wesele, czy wywierali oni wpływ na kształt uroczystości? (proszę wypełnić tylko w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie)

Kto wyszedł z inicjatywą zawarcia ślubu?
Wymagana odpowiedź

Czy odbyło się oficjalne spotkanie narzeczonego i rodziców dziewczyny w jej domu? (oświadczyny, zaręczyny)
Wymagana odpowiedź

Jeśli odbyło się spotkanie zaręczynowe z rodzicami, jak przebiegało? (MOŻNA WYBRAĆ WIĘCEJ OPCJI NIŻ JEDNĄ)

Czy w czasie wesela wygłaszane były okolicznościowe przemowy lub wznoszone oficjalne toasty? Kto był głównym mówcą?
Wymagana odpowiedź

Czym kierowali się Państwo wybierając zaproszenia na ślub?
Wymagana odpowiedź

Jaką drogą dostarczali Państwo zaproszenia na ślub?
Wymagana odpowiedź

Jakiego typu prezenty przeważały wśród otrzymanych od gości weselnych?
Wymagana odpowiedź

Jakiego typu prezenty były przez Państwa bardziej pożądane?
Wymagana odpowiedź

Czy członkowie dalszej rodziny (wujostwo, kuzynostwo, dziadkowie, etc.) byli w jakikolwiek sposób zaangażowani w przygotowanie przyjęcia weselnego?
Wymagana odpowiedź

Czy słyszał/a Pan/i kiedyś pojęcie KONSULTANT WESELNY? Czy wie Pan/i, co ono oznacza?
Wymagana odpowiedź

W przypadku zawarcia ślubu kościelnego, jaką wybrali Państwo formę wejścia do kościoła?

Proszę zaznaczyć obrzędy/tradycje, które zostały zrealizowane na Państwa ślubie i weselu:
Wymagana odpowiedź

Czy mieszkali Państwo razem przed ślubem?
Wymagana odpowiedź

Czym dla Państwa był ślub?
Wymagana odpowiedź

Czym kierowali się państwo decydując się na realizację poszczególnych tradycji w trakcie wesela? (np. rzucanie kieliszków, witanie chlebem i solą, rzucanie welonem, oczepiny, zabawy weselne, wszelkie inne tradycje)
Wymagana odpowiedź