.

Pasportizace veřejného majetku z pohledu projektového řízení

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste obeznámen/a s pojmy "pasport" a "pasportizace"?

Vyberte jednu odpověď
2

Má Vaše obec zpracovaný pasport?

Vyberte jednu odpověď
Vytvořeno v Surviu