AI w Finansach

AI w Finansach

Ankieta: Sztuczna inteligencja w finansach


Szanowni Państwo,

Witamy w naszej ankiecie dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinie finansów. Cieszymy się, że poświęciliście swój czas na wypełnienie tej ankiety, która ma na celu zrozumienie waszych poglądów, wiedzy i oczekiwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obszarze finansów. Wasze opinie i doświadczenia są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pomogą nam lepiej zrozumieć rolę, jaką sztuczna inteligencja odgrywa i będzie odgrywać w tym dynamicznym środowisku.

W miarę jak rozwija się technologia, a sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu, jej wpływ na rynki finansowe i zarządzanie finansami również staje się coraz bardziej widoczny. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie jest wasze podejście do tego tematu oraz jakie widzicie możliwości i wyzwania wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinie finansów.

Ankieta skupia się na różnorodnych aspektach, takich jak wiedza na temat sztucznej inteligencji w finansach, zastosowania, korzyści, wyzwania, akceptacja, a także przyszłość. Wasze odpowiedzi pomogą nam zarysować obraz obecnej sytuacji oraz wyznaczyć kierunek przyszłych badań i działań, zidentyfikować szanse, ale też rozpoznać potencjalne ryzyka i zagrożenia.

Dziękujemy z góry za poświęcenie swojego czasu na wypełnienie tej ankiety. Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna i przyczyni się do rozwinięcia wiedzy na temat tej fascynującej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia wypełniania ankiety!

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, dr Włodzimierz Zasadzki

Uniwersytety WSB Merito

Wydział w Szczecinie


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023