Rapportering av avvikelser - SPF

Bäste medlem. Tack för att du hjälper oss och dina kollegor att bevaka att vårt kollektivavtal följs! Genom att fylla i det här formuläret accepterar du att vi använder din upplevda händelse som grund för att förhandla med arbetsgivaren om tillämpning av kollektivavtalet och brott mot detsamma. Innan vi driver tvisteförhandling kan vi komma att återkomma till dig och be om ytterligare underlag. 

Rapportera här