Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Mapování práce s knihou v mateřské škole

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážené paní učitelky a páni učitelé,

studuji na Univerzitě Karlově na pedagogické fakultě obor Učitelství pro mateřské školy a prosím Vás o vyplnění dotazníku, který mi bude sloužit pouze pro účely mé bakalářské práce, která se zaměřuje na práci s knihou v mateřské škole.

Předem děkuji za vyplnění,

Anna Hliněnská

1 Jaké typy knížek nejčastěji používáte ve své práci s dětmi? (zaškrtněte 1 až 3 typy nejčastěji používaných knížek, maximálně však 3)
Povinná odpověď

2 Jaké metody při práci s knihou využíváte? (zaškrtněte 1 až 7 metod, které jsou pro Vaši práci klíčové, maximálně však 7, případně doplňte další metody práce s knihou, které využíváte)
Povinná odpověď

3 Využíváte při práci s dětmi i mluvené slovo na audionosičích? Uveďte kdy, jak často, a jakým způsobem ho využíváte, případně jakou s tím máte zkušenost. (např. jaká je podle Vás vhodná délka pouštěného mluveného slova apod., volně se vyjádřete)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

4 Jak často dětem předčítáte? (u každé z možností zaškrtněte číslo od 1 do 4 - tj. 1 nikdy = 0 dní v týdnu; 2 málo = 1 až 2 dny v týdnu; 3 občas = 3 až 4 dny v týdnu; 4 vždy = 5 dní v týdnu)
Povinná odpověď

1 Nikdy (0 dní v týdnu)
2 Málo (1 až 2 dny v týdnu)
3 Občas (3 až 4 dny v týdnu)
4 Vždy (5 dní v týdnu)
Před odpočinkem
Jako vhodnou relaxaci
Během didakticky zaměřené činnosti

5 Vedete s dětmi rozhovory o právě přečteném? (uveďte důvody, proč s dětmi rozhovory vedete nebo nevedete)
Povinná odpověď

důvody, proč s dětmi rozhovory vedete nebo nevedete
Ano
důvody, proč s dětmi rozhovory vedete nebo nevedete
Ne
důvody, proč s dětmi rozhovory vedete nebo nevedete

6 Berou si děti spontánně knihy k prohlížení z knihovničky?
Povinná odpověď

7 Kde vybíráte knihy k předčítání a následné práci s nimi? (můžete zaškrtnout více možností)
Povinná odpověď

8 Podle čeho vybíráte knihy k předčítání a následné práci s nimi? (seřaďte podle Vašeho častého používání, určete pořadí důležitosti od 1. do 7. místa, 1. místo = nejdůležitější, pořadí určíte tažením rámečku s odpovědí na požadované místo)
Povinná odpověď

 • 1. podle názvu
 • 2. podle autora
 • 3. podle ilustrací
 • 4. podle Vaší oblíbenosti
 • 5. podle oblíbenosti knihy u dětí
 • 6. podle vzhledu
 • 7. podle tématu

9 Jak děti prostřednictvím knih seznamujete s vhodným a nevhodným chováním? Jak s touto tématikou pracujete? (volně se vyjádřete)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Co děláte pro to, aby se děti naučily dovednosti převyprávět děj pohádky nebo příběhu? (můžete zaškrtnout více možností)
Povinná odpověď

11 Co považujete jako nejvíce přínosné při práci s literaturou pro rozvoj dětí? (seřaďte odpovědi podle důležitosti, 1. místo = nejdůležitější, pořadí určíte tažením rámečku s odpovědí na požadované místo)
Povinná odpověď

 • 1. rozvoj řeči a komunikace
 • 2. rozvoj představivosti
 • 3. rozvoj dovednosti naslouchat
 • 4. rozvoj soustředěnosti a pozornosti
 • 5. rozvoj myšlení
 • 6. rozvoj společenského chování
 • 7. rozvoj vědomostí
 • 8. kultivace jazyka
 • 9. logika posloupnosti v ději příběhu

12 Ptáte se dětí na:
Povinná odpověď

ANO
NE
informace, které jsou v textu jasně uvedené?
vztahy mezi postavami v pohádce nebo příběhu?
souvislosti mezi postavami a věcmi (co mají společné nebo rozdílné)?
odlišení dobra od zla?
jejich úvahy nad chováním postav?
shrnutí přečteného (interpretace)?
vyvození závěru, na zkušenosti dětí?
jejich úvahy, jak asi bude děj pokračovat?