Ankieta dla mieszkańców Gminy Wołów

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Koncepcji Transportu Osób z Potrzebą Wsparcia w Zakresie Mobilności oraz w celu dokonania diagnozy sytuacji lokalnej i potrzeb potencjalnych użytkowników i użytkowniczek usługi zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Rozpocznij ankietę teraz