Powered by

Opatření ochrany obyvatelstva v ZHP JETE

Dobrý den,


na úvod mi dovolte Vás požádat o spolupráci ve formě vyplnění dotazníku. Jmenuji se Jaroslava Jovanovič a jsem studentkou posledního ročníku bakalářského studijního oboru Bezpečnostně právní činnost, akreditovaného pro Vysokou školu evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

V rámci studovaného oboru zpracovávám bakalářskou práci na téma Opatření ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. Proto také vznikl tento dotazník, aby v rámci práce potvrdil nebo vyvrátil teze na otázky k tématu ochrany obyvatelstva.

Výsledné hodnoty, které graficky zpracuji budou figurovat pouze v mé bakalářské práci.


Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Jovanovič Jaroslava

Spustit dotazník teď