Role výchovného poradce při zajišťování podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď