LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Hoe blijven retailers op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen?

Enquête beëindigd.

Bedankt dat u mee wilt doen aan mijn enquête!

Informatie vooraf:

In de enquête gaat het over een retail kennisplatform. Hiermee wordt het volgende bedoeld: een platform (online en/of offline) waar in dit geval kennis en inspiratie op het gebied van retail gedeeld kan worden. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld blogs, presentaties, evenementen, whitepapers, reisjes, opleidingen. Via het platform kunnen retailers op de hoogte blijven van alles wat er binnen retail gebeurt.

1 Bedrijfsnaam:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2 Functie:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

3 Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Zeer eens
Ik blijf graag op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in retail.
Ik doe mijn best om daadwerkelijk op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in retail.
Ik vind het lastig om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen.
Ik doe graag inspiratie op binnen de retail.

4 Geef aan welke kanalen uw voorkeur hebben bij het opdoen van retailkennis en -inspiratie*. Hierbij heeft #1 uw eerste voorkeur, gevolgd door uw 2e en 3e voorkeur.
Vereist antwoord

Retailkennis
Retailinspiratie
#1
Retailkennis Retailinspiratie
#2
Retailkennis Retailinspiratie
#3
Retailkennis Retailinspiratie

* Denk bij de verschillende kanalen aan:
- Online kanalen: Facebook, Twitter, nieuwsbrieven via e-mail, mobile app, webinar, live events
- En offline kanalen: workshops, opleidingen, eendaagse of meerdaagse retailtours, rondetafelgesprekken, seminar, sprekers

5 Ik zou actief deelnemen aan een retail kennisplatform, wanneer
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

6 Geef per regel aan in hoeverre u de voorkeur geeft aan een van de mogelijkheden met betrekking tot een retail kennisplatform.
Vereist antwoord

Gratis
Betaald
Korte, snelle updates
Uitgebreide classes
Breed georiënteerde onderwerpen.
Specifiek afgestemde onderwerpen.
Focus op directiemanagement
Focus op middenkader
Exclusief voor genodigden
Open voor inschrijvingen
Verbonden blijven door lidmaatschap
Steeds opnieuw inschrijven
Functioneel
Sociaal (netwerken)
Zendend vanuit platform
Uitgedaagd tot interactie en zelfexpressie

7 Geef aan in hoeverre u de volgende soorten content interessant vindt. Het gaat hierbij om content met betrekking tot retailkennis en -inspiratie.
Vereist antwoord

Zeer oninteressant
Oninteressant
Neutraal
Interessant
Zeer interessant
Informatief - 'Dit is de nieuwste trend'
Instructief - 'Zo blijf je up-to-date over de nieuwste trends'
Vermakelijk - '1 aprilgrappen van retailers'
Sociaal - 'Wij wensen u een prettig paasweekend'
Dynamische content (video's)
Statische content (teksten)

8 Wanneer ik retailkennis en -inspiratie op doe, vind ik de volgende vormen van content interessant (meerdere antwoorden mogelijk):
Vereist antwoord

9 Zou ik u eventueel mogen benaderen voor wat aanvullende informatie over bovenstaande vragen? Dit betreft een telefoongesprek of een e-mail met 5 extra vragen, waarin ik benieuwd ben naar motivaties en redenen van uw ingevulde antwoorden. Vul uw e-mailadres of telefoonnummer in wanneer u bereid bent hieraan mee te werken. Alvast bedankt!

250 tekens resterend