.

Kundundersökning efter avslutat projekt

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Trivsel efter inflytt
1

Hur hittade du den lediga lokalen?

Välj ett svar
2

Hur nöjd är du med kommunikationen från vår sida under uthyrningsfasen?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
3

Hur nöjd är du med hur kontraktskrivningen gick till?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
4

Finns det något du tycker vi kunde ha gjort bättre under uthyrningsfasen?

Välj ett svar
Trivsel efter inflytt
5

Hur nöjd är du med projektet som helhet när det gäller anpassningen av lokalen?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
6

Blev slutresultatet av lokalen som du hade förväntat dig?

Välj ett svar
7

Hur nöjd är du med kommunikationen mellan dig och projektledaren?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd
8

Hur nöjd är du med kommunikationen mellan dig och entreprenören?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
9

Hur nöjd är du med entreprenörens prestation som utförde arbetet?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
10

Vad var det bästa med hur anpassningen av lokalen genomfördes?

11

Finns det något du tycker vi kunde ha gjort bättre under anpassningen av lokalen?

Trivsel efter inflytt
12

Hur trivs du i din lokal?

Skala 1-10 (1 = Mycket missnöjd, 10 = Mycket nöjd)
13

Saknar du något i din nya lokal?

Välj ett svar
14

Vet du vem du skall vända dig till vid händelse av felanmälan?

Du kan med fördel ringa eller maila till kundtjänst för att felanmäla. Ring oss vardagar 7-17: 040-31 33 00 Maila oss: info@mkbfastighet.se
15

Har du fått tillgång till Mina Sidor, där du kan se hyresavi, ditt hyreskontrakt och göra felanmälan digitalt?

Har du inte fått tillgång till mina sidor kan du med fördel kontakta din lokalförvaltare för mer information!
16

Har du några övriga kommentarer eller förslag på förbättringar?

17

Skulle du rekommendera oss som hyresvärd?

Stort tack för att du tagit dig tid till att svara på dessa frågor!