Role setry v prevenci výskytu komplikací u pacienta s extrakorporální membránovou oxygenaci

Vážená kolegyně/Vážený kolego,

jmenuji se Valentyna Syvous, jsem studentkou druhého ročníku kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Obracím se na Vás žádosti o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro diplomovou práci na téma „Role sestry v prevenci výskytu komplikaci u pacienta s extrakorporální membránovou oxygenaci“.

Účast ve výzkumu je anonymní a získaná data budou sloužit výhradně ke zpracování výzkumu v empirické části diplomové práce. Děkuji za spolupráci, Váš čas a ochotu.

Bc. Valentyna Syvous

Spustit dotazník teď