.

Amsterdam

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Woont u in de Gemeente Amsterdam?

Kies één antwoord
2

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
3

Tot welke leeftijdsgroep behoort u?

Kies één antwoord
4

In welk stadsdeel woont u?

Kies één antwoord
5

Wat betekent veiligheid in een wijk voor u?

6

Wat betekent vrijheid in een wijk voor u?

7

In hoeverre bent u tevreden over de veiligheid in uw wijk?

8

In hoeverre bent u tevreden over vrijheid in mijn wijk?

9

In hoeverre voelt u zich thuis in uw wijk?

10

Welke stellingen zijn op u van toepassing?

Kies één of meer antwoorden
11

Welke problemen zouden volgens u strenger moeten worden aangepakt in Amsterdam?

Kies één of meer antwoorden
12

Welke problemen ervaart u zelf momenteel het meest in Amsterdam?

13

Welke stellingen zijn op u van toepassing?

Kies één of meer antwoorden
14

In hoeverre bent u tevreden over Burgemeester Femke Halsema?

15

In hoeverre bent u tevreden over het functioneren van het bestuur van de Gemeente Amsterdam?

16

In hoeverre bent u tevreden over het OV in uw wijk?

17

Wat zijn 3 dingen die u graag zou willen veranderen in uw wijk en/of de Gemeente Amsterdam?