.

Závislosť na elektronických zariadeniach

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké je vaše pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Ste introvert alebo extrovert?

Vyberte jednu odpoveď
4

Používate elektronické zariadenie?

Vyberte jednu odpoveď
5

Je niekedy nuda dôvodom vášho používania zariadenia?

"hmmm nemám čo robiť. Idem si zapnúť mobil"
6

Viete si predstaviť vyplniť čas užitočnejšie ako byť na elektronickom zariadení?

Napríklad športom, čítaním kníh
7

Používate elektronické zariadenie aj v nočných hodinách?

22:00-4:00
8

Máte problém byť bez elektronického zariadenia?

Vyberte jednu odpoveď
9

Čo by ste robili keby vám zobrali elektronické zariadenie na deň?