.

Dotazník na pozici Builder

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte zkušenosti s stavbou domů?

Zvolte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotili své dovednosti ve výstavbě na stupnici 1-10?

Přiřaďte si odpovídající počet hvězdiček.
3

Jaké jsou vaše poznatky o používaných materiálech?

Napište stručně Vaše znalosti.
4

Máte zkušenosti s týmovou prací ve výstavbě?

Zvolte jednu možnost.
5

Jak byste popsali své organizační schopnosti?

Napište stručně.
6

Preferujete práci venku nebo ve vnitřních prostorách?

Zvolte jednu možnost.
7

Jak byste popsali svou schopnost řešit problémy během stavby?

Napište stručně.
8

Máte zkušenosti s používáním stavební techniky?

Zvolte jednu možnost.
9

Jak často jste se účastnili školení ohledně stavebních postupů?

Zvolte jednu možnost.
10

Co Vás motivovalo k práci ve výstavbě?

Napište stručně o Vaší motivaci.