Ankieta dotycząca losów absolwentów Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach

Drodzy Absolwenci!

W trosce o dobro następnych pokoleń młodzieży opuszczającej mury Naszej Szkoły, Dyrekcja i nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów. W tym celu odwołujemy się do Waszych doświadczeń i prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do naszej dalszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.

1 W którym roku ukończyłeś/-aś naszą szkołę?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

2 Płeć:
Wymagana odpowiedź

3 Jaki typ szkoły Pan/Pani ukończył/a?
Wymagana odpowiedź

4 Czy przystępował/-ła Pan/Pani do egzaminu maturalnego?
Wymagana odpowiedź

5 Czy egzamin maturalny był Panu/Pani przydatny w dalszej karierze zawodowo-edukacyjnej?
Wymagana odpowiedź

6 Czy przystępował/-ła Pan/Pani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?
Wymagana odpowiedź

7 Po ukończeniu szkoły:
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to która z grup najlepiej określa Waszą pracę w czasie studiów?

8 Jeśli kontynuuje Pan/Pani naukę, proszę podać kierunek:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

9 Jeśli pozostaje Pan/Pani bez pracy, proszę wskazać co jest głównym powodem:
Wymagana odpowiedź

10 Najbardziej przydają mi się umiejętności z zakresu:
Wymagana odpowiedź

11 Dokonany przed laty wybór Szkoły oceniam jako:
Wymagana odpowiedź