.

Testovací dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Vyberte jednu z odpovědí

Vyberte jednu odpověď
2

dotaz 2

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
3

dotaz 3.

Vyberte jednu odpověď
4

dotaz 4

Vyznačte, ke které hodnotě se přikláníte
0
Levá
Pravá
0
Levá
Pravá
5

dotaz 5.

Rozdělte 0.5 bodů
Odpověď 1
0
0
50
Odpověď 2
0
0
50