LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Ouderbetrokkenheid Huizingaschool

Enquête beëindigd.

Geachte ouder,

Voor u ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid bij school. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat de school uitvoert in het kader ouderbetrokkenheid.

De informatie uit het onderzoek zal gebruikt worden om de ouderbetrokkenheid en de manier van samenwerken tussen de school en ouders te verbeteren.

De gegevens uit de enquêtes worden anoniem verwerkt in de resultaten. De privacy wordt op deze manier gewaarborgd. Graag zien we deze enquête ingevuld terug zodat het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk afgerond kan worden.

Het invullen van deze enquête zal ongeveer vijf minuten van uw tijd vragen.

Dank, namens het team van de Huizingaschool

1 Ik ben een:
Vereist antwoord

2 Ik ben geboren in:
Vereist antwoord

3 Mijn kind of kinderen zitten in:
Vereist antwoord

4 Ik weet wat het onderwerp ouderbetrokkenheid inhoudt.
Vereist antwoord

5 Bij het begrip ouderbetrokkenheid denk ik aan:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

6 Ik doe mee aan de volgende activiteiten die de Huizingaschool organiseert:
Vereist antwoord

7 Helpt u uw kind met zijn/haar huiswerk?
Vereist antwoord

8 Wilt u aanwijzingen van de school over hoe u uw kind kunt helpen met huiswerk?

9 Hoeveel keer per maand leest u uw kind voor?
Vereist antwoord

10 Hoe vaak praat u met uw kind over school?
Vereist antwoord

11 Waarover praat u met uw kind? U kunt hier meerdere antwoorden geven
Vereist antwoord

12 Hoeveel keer per jaar gaat u naar de gesprekken op school over u kind?
Vereist antwoord

13 Er is tijdens de gesprekken ruimte om vragen te stellen of zaken in te brengen.
Vereist antwoord

14 Vindt u dat er voldoende contact is tussen u en de mentor?
Vereist antwoord

15 Ik lees de SchoolPraat-app
Vereist antwoord

16 De informatie in de SchoolPraat-app vind ik duidelijk
Vereist antwoord

17 Ik sta open voor een huisbezoek van de leerkracht?
Vereist antwoord

18 Ik sta open voor een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar met de leerkracht?
Vereist antwoord

19 De betrokkenheid van ouders bij school is belangrijk voor de ontwikkeling van mijn kind
Vereist antwoord

20 Vindt u dat de school zich voldoende inspant om ouders bij de school en het leren van kinderen te betrekken?
Vereist antwoord

21 De ouderbetrokkenheid zou verbeterd kunnen worden door:

250 tekens resterend